Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Echt iets voor de mens betekenen en op een waardige manier met elkaar omgaan: die twee dingen zijn in onze kernwaarden vervlochten. Maar we zijn ons ook bewust van onze omgeving. Daarom streven we bij Schuren Uitvaartzorg naar meer dan alleen uitvaarten met zorg en respect. We geloven in het bouwen van waardevolle partnerschappen om samen een positieve impact op de samenleving te hebben.

Onze Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Wij begrijpen de maatschappelijke positie die we innemen als uitvaartonderneming. Het is voor ons vanzelfsprekend om ons in te zetten voor het welzijn van anderen en om op een waardige en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Deze principes zijn diep verankerd in onze kernwaarden.

Samen herinneringen maken

Het koesteren van herinneringen en het bieden van waardevolle momenten in het leven is een kostbaar geschenk. Dagelijks ervaren we hoe liefdevol, warm en dankbaar deze herinneringen zijn. Vooral als we terugblikken op een geliefde die niet meer bij ons is.

Wij zijn vastbesloten om deze momenten mogelijk te maken en te delen. We geloven dat herinneringen kracht en steun kunnen bieden, vooral als we ze samen creëren.

Een partner in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Een partner in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

We nodigen verzorgingstehuizen van harte uit om samen met ons in gesprek te gaan over hoe we samen een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen kunnen we positieve veranderingen bewerkstelligen en vanuit ’t hart handelen.

In het verleden hebben we samengewerkt door:

  • Daguitstapjes naar bijzondere plekken mogelijk te maken. Dit zorgt voor momenten van vreugde en verbondenheid voor bewoners.
  • Middelen ter beschikking te stellen voor rouwverwerking. Onze steun kan helpen bij het omgaan met verlies binnen de gemeenschap.
  • Informatiebijeenkomsten te organiseren. Dit biedt een gelegenheid om kennis te delen en een open dialoog te voeren over belangrijke onderwerpen.
  • Het ‘vlinderdeken’ geschenk te introduceren. Een symbool van respect en waardigheid voor overledenen.
Laten we samenwerken