Eugenie Bell

“Afscheid nemen is,
alle mooie herinneringen meedragen”
De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.
De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Mijn innige deelneming bij het plotse heengaan van je lieve mama. ik zal haar altijd herinneren als een vriendelijke en voorname dame, met veel interesse voor kunst en cultuur. Als lid van de Zilveren Passer groep 14 van Hasselt zal ik haar zeker missen. Van harte en zeer genegen.

Wij bieden onze oprechte deelneming aan bij het droevige heengaan van uw mama. We hebben haar gekend als een steeds lieve en sympathieke dame bij de zilveren passer. Veel sterkte in deze zo moeilijke momenten.... Hilde en Ivan Wolfs-Bollen

Onze diepe gevoelens van medeleven bij het heengaan van Eugenie. Ik heb ze gekend als een zeer aangename en lieve vrouw bij Zilveren Passer. Heel veel sterkte toegewenst bij dit grote gemis! Hugo en Hermine Peumans coenegrachts

4-03-2024 - 22:54
Van: Ria Molenaers
Voor: Eugenie Bell
Ik wens jullie sterkte en veel mooie herinneringen bij het heengaan van een stijlvolle, lieve dame. Tot een paar jaar geleden kwam ze heel regelmatig naar de activiteiten van de Zilveren Passer .

Tante Eugenie blijft in mijn herinnering als lieve betrokken tante die altijd erg geïnteresseerd was in de ontwikkeling van onze twee kleintjes. Zij genoot zichtbaar als we de kinderen mee namen ook al was het soms onaangekondigd dat we op bezoek kwamen. Altijd toverde ze iets tevoorschijn. Dit is een warme herinnering die ik koester als ik aan haar denk. Lieve Martijn en familieleden, Veel sterkte met het verlies van Eugenie. Gertjan en Estelle Antonie Amelie

Gecondoleerd met het overlijden van je moeder. Ik wens jou en familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Wij bieden de familie onze innige deelneming aan en wensen de nabestaanden sterkte toe bij het verwerken van dit verlies

Gecondoleerd met dit grote verlies. Ik wil jullie heel veel sterkte toewensen in deze verdrietige periode.

Gecondoleerd met het overlijden van je moeder. Mijn vader en moeder hebben vele leuke momenten met haar gehad bij de Rotary. Mjn moeder had een goed contact met haar. Veel sterkte in deze dagen.

Via deze weg houd ik eraan U mijn persoonlijke deelneming over te maken met het voor mij plots overlijden. Als medelid van De Zilveren Passer Hasselt, heb ik de beste herinneringen aan Eugenie. Door omstandigheden kan ik niet aanwezig zijn dinsdag, maar in gedachte zal ik zeker bij jullie zijn. Sterkte in deze moeilijke dagen, Josée Smeets

Beste Martijn. Gecondoleerd met het overlijden van je lieve moeder. In zo verre als ik haar kende vond ik haar een fijne vriendelijke vrouw. Ik wens je veel sterkte met dit verlies. Helaas ben ik niet in de gelegenheid om bij het afscheid te zijn, maar zal zeker met mijn gedachte bij jullie zijn. Truus Broens.

- 09:26
Van: Reinquin Olga
Voor: Eugenie Bell
Ik kende Eugenie via onze Zilveren Passergroep. Zij was een fijne vrouw. Mijn oprechte deelneming bij haar overlijden. Sterkte voor de familie.

Langs deze weg wil ik je mijn welgemeend medeleven betuigen met het overlijden van je moeder. Ik heb haar leren kennen als een mooie vrouw met vele interesses. Zij en je vader en overige familieleden waren trouwe bezoekers van mijn expo's in Susteren: Kunst in de tuin. In die jaren ben ik regelmatig bij hen thuis geweest en mocht k een aantal werken komen plaatsen. Het waren steeds aangename visites. Haar dood kwam voor mij dan ook heel onverwacht. Ik wens je veel sterkte om dit verdriet te dragen , dat je troost mag vinden in alle mooie herinneringen aan haar. Met vriendelijke groeten Miep Mostard

Van harte gecondoleerd , zo relatief kort na het overlijden van haar echtgenoot Jacques.

Als je moeder overlijdt en je vader lang geleden hoop dan dat je hun liefde erft want kind zijn is nu verleden.

Onze oprechte deelneming en sterkte bij dit groot verlies , we zullen je mama altijd herinneren als een lieve en sympathieke mevrouw

Beste Martijn en familie, Onze oprechte deelneming met het overlijden van je moeder Eugenie. Eugenie was een enthousiaste deelnemer van het Indische kookclubje met mijn vrouw Loes, waar op het einde van een aantal lessen de wederhelft werden uitgenodigd. De dames kregen na het diner allemaal een dikke voldoende. Van je vader Jacques heb ik vroeger diverse creatieve opdrachten mogen uitvoeren voor zijn bedrijf. Wij houden ze beiden in onze herinnering. Veel sterkte, Frits en Loes