Afscheidsviering of
Afscheidsdienst

Afscheid nemen is een gevoelig moment, waarbij iedere keuze belangrijk voelt. De manier waarop de dag is vormgegeven, is vaak van grote betekenis in de verwerking. De uitvaartbijeenkomst kan worden vormgegeven als een afscheidsviering of afscheidsdienst. Het kan een informele bijeenkomst zijn waarbij u herinneringen deelt of een meer traditionele ceremonie. We nemen de tijd om samen met u te bespreken welke vorm u graag wilt en hoe we die het beste invullen. Ons doel is om het laatste samenzijn zo warm, mooi en waardig mogelijk te laten verlopen, als een liefdevol eerbetoon aan het leven dat geleefd is. Een afscheid vanuit ’t hart.

Afscheidsviering: Een liefdevolle toost op het leven

Steeds meer mensen kiezen ervoor om het afscheid een informele vorm te geven. Dankbaar en eervol worden herinneringen opgehaald en gemaakt. Met een lach en een traan wordt een eerbetoon aan het leven gegeven.

Deze viering kan plaatsvinden in ons uitvaartcentrum, maar wordt steeds vaker gehouden in een meer neutrale omgeving, waar we onze dankbaarheid uitspreken voor de kostbare momenten die u met elkaar heeft mogen delen.

Een woorddienstbegeleider verwoordt een deel van het levensverhaal, terwijl familieleden of vrienden vaak hun eigen dierbare herinneringen en hartverwarmende anekdotes delen. Muziek en beelden ondersteunen het afscheid. Het levensverhaal van uw dierbare wordt hierdoor nog levendiger ervaren.

Aan het einde van de viering zijn er verschillende manieren om af te sluiten, zoals het vormen van een erehaag met warm applaus of het symbolisch loslaten van ballonnen. Na afloop nodigen we vaak uit tot samenzijn, waar we gezamenlijk een liefdevolle toost uitbrengen op het leven.

De crematie of begrafenis kan op een andere locatie plaatsvinden dan het afscheid, op een manier die het beste past bij de wensen van de familie.

Afscheidsdienst: Een eervolle en eerbiedige herdenking

Traditionele afscheidsdiensten vinden vaak plaats in vertrouwde locaties zoals een kerk of de aula van het crematorium. Hier leidt een woorddienstbegeleider of voorganger de dienst, waarbij een sfeer van respect centraal staat.

Hoewel deze settings soms als formeler worden ervaren, is er binnen deze kaders nog steeds ruimte voor persoonlijke invulling. Het is juist deze persoonlijke touch die de herinnering aan de overledene tot leven brengt. Dit kan worden bereikt door het uitvoeren van specifieke rituelen, het delen van beelden en muziek die betekenisvol zijn, en het koesteren van de kenmerkende bezittingen van de overledene.

Bij Schuren Uitvaartzorg geloven we in de kracht van een persoonlijk afscheid en zijn we er om u te begeleiden bij het vinden van de meest betekenisvolle manieren om deze traditionele afscheidsdienst te verrijken. Onze uitvaartverzorgers staan klaar om met u te bespreken welke mogelijkheden er zijn om een persoonlijke en liefdevolle dimensie aan de dienst toe te voegen, zodat de herinnering aan uw dierbare op een eerbiedige manier tot uitdrukking komt.

Tips voor een liefdevolle afscheidsviering of afscheidsdienst

Tips voor een liefdevolle afscheidsviering of afscheidsdienst

  • Bedenk welke vomrgeving het beste bij u past, afscheidsviering of afscheidsdienst.
  • Overweeg of u een openbare bijeenkomst wilt of een meer intieme viering in gedachten heeft.
  • Bedenk wie u wilt uitnodigen voor specifieke momenten, zoals het sluiten van de kist, de afscheidsbijeenkomst, het begeleiden naar het graf, en het samenzijn of de koffietafel na de dienst.
  • Heeft u specifieke personen in gedachten die u graag herinneringen wilt laten delen tijdens de bijeenkomst? Dit kan een waardevolle toevoeging zijn.
  • Wilt u de uitvaartkist zelf naar binnen begeleiden?
  • Als u behoefte heeft aan meer tijd voor de afscheidsbijeenkomst, weet dan dat dit mogelijk is. We passen ons aan uw tempo aan.
  • Foto’s en muziek kunnen het verhaal van het leven van uw dierbare op een bijzondere manier ondersteunen en versterken. We staan klaar om hiermee te helpen.