Opbaren

In alle rust en op gepaste manier persoonlijk afscheid nemen. Nog even samen zijn: dat kan met het opbaren van uw dierbare. Na het overlijden is het van onschatbare waarde om op speciale momenten dicht bij uw dierbare te zijn.

Welke mogelijkheden voor opbaring zijn er?

Opbaren is een respectvol proces waarbij we de overleden dierbare liefdevol verzorgen en in een serene setting presenteren. Dit biedt familieleden, vrienden en nabestaanden de kostbare gelegenheid om op een rustige manier afscheid te nemen en hun laatste eer te bewijzen aan de persoon die is heengegaan. De omgeving waarin dit gebeurt, kiezen we samen zorgvuldig uit. Dat kan variëren van de vertrouwde thuissfeer tot een warm uitvaartcentrum of zelfs een verzorgingstehuis, afhankelijk van wat het meest passend is voor de familie.

 

Opbaren vervult een essentiële rol in het rouwproces, waarbij het nabestaanden de ruimte en gelegenheid biedt om troost te vinden, herinneringen te delen en emoties te uiten voordat het moment van de begrafenis of crematie aanbreekt. Het is een zorgzaam gebaar dat helpt bij het koesteren van de liefdevolle herinneringen aan de overleden dierbare.

Thuisopbaring: een vertrouwde omgeving voor een laatste samenzijn.

Bij thuisopbaring blijft uw dierbare in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving, de plek waar hij of zij waarschijnlijk een groot deel van hun leven heeft doorgebracht. Hier kunt u in alle rust afscheid nemen en dierbare herinneringen koesteren.

U kiest zelf op welke manier het beste bij uw wensen past. Dit kan variëren van het gebruik van een uitvaartmand of -kist tot het opbaren op het eigen vertrouwde bed, met optionele bedkoeling voor extra comfort. Een andere overweging is een zacht balseming. Bedkoeling is daardoor niet meer nodig.

Dit alles regelen we met zorg en respect voor uw wensen, zodat u op uw tempo afscheid kunt nemen.

Opbaren in het verzorgingstehuis: een vertrouwde plek

Ook als de vertrouwde thuisomgeving een verzorgingstehuis is, is opbaring mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld op de eigen kamer of in een speciale ruimte die door het verzorgingstehuis beschikbaar wordt gesteld. Het verzorgingstehuis wordt vaak ervaren als een comfortabele en vertrouwde plek voor het afscheid.

Rondom de opbaren volgen we vanzelfsprekend altijd de richtlijnen van het verzorgingstehuis. Op die manier respecteren we zowel de omgeving als de nabestaanden.

Opbaring in het uitvaartcentrum: een sfeervolle herinnering creëren

Ook in ons eigen uitvaartcentrum hebben we speciale ruimtes voor opbaring, waarin we met persoonlijke details een warme en persoonlijke sfeer creëren. U heeft de mogelijkheid om de ruimte naar uw eigen wensen en ideëen in te richten en de muziek te draaien die voor u zo bijzonder is.

Bij Schuren Uitvaartzorg zorgen we ervoor dat u alle ruimte krijgt om bij uw dierbare te zijn. Om troost te vinden in een sfeervolle omgeving.

Niet opbaren: respect voor individuele wensen

Uiteraard kan er ook niet opgebaard worden. Dit gebeurt dan vaak op verzoek van de overledene zelf. Wij verzorgen altijd de laatste verzorging om de overledene waardig en respectvol een laatste eerbetoon te kunnen geven. Daarna vindt er tot het afscheid geen rouwbezoek plaats.

Tips bij de opbaring:

Tips bij de opbaring:

 • Thuisopbaren
  Als u kiest voor een thuisopbaring, denk dan ook vast na over een geschikte ruimte. Zorg dat de ruimte niet te warm en discreet is. Daarbij kunt u ook denken aan de wensen van de overledene, maar ook aan de familie en bezoekers.
 • Overlijdensverklaring
  Zorg ervoor dat u de contactgegevens van de behandelend huisarts heeft en dat deze klaar ligt. De overlijdensverklaring is nodig om een akte van overlijden op te stellen.
 • Identificatie
  Om de officiële documenten en administratieve procedures in orde te maken, heeft u een paspoort of geldig legitimatiebewijs nodig. Die kunt u ook vast klaarleggen.
 • Rouwbezoek
  Denk zeker ook al eens na over hoe vaak en wanneer u rouwbezoek wilt ontvangen. Vertel dit ook aan vrienden en familie zodat ze weten wanneer ze welkom zijn op afscheid te nemen.

Daarnaast kunt u ook vast nadenken of er speciale wensen of rituele zijn die de overledene of u als nabestaande wilt meenemen in de opbaren. Deze tijd is vaak emotioneel en stressvol. Van tevoren nadenken kan goed helpen om de wensen soepel te laten verlopen.

De locatie waar het afscheid plaatsvindt kan zelf gekozen worden. Dit mag een uitvaartcentrum zijn maar andere locaties zoals de mooi aangekleden zaal, de vaste stamkroeg of de eigen huiselijke omgeving. Wij werken hiervoor in de regio samen met enkele mooie en bijzondere locaties zodat wij een afscheid vorm kunnen geven zoals het graag gewenst is.

Wij zijn 24/7 bereikbaar zodat wij ook kunnen garanderen dat wanneer u ons nodig heeft wij er ook voor u zijn.