Rouwbezoek / Condoleancebezoek

Nog even samen zijn. Dat kan natuurlijk in gedachten, maar ook fysiek. Bij Schuren Uitvaartzorg heeft iedereen de mogelijkheid om in alle rust en op het moment dat u dat zelf wilt afscheid te nemen. De fysieke aanwezigheid is een belangrijke stap in de acceptatie en verwerking in het rouwproces.

Samen troosten en herinneren.

Samenzijn en steun aan elkaar beleven in tijden van verdriet. Vaak vindt dit plaats op de locatie waar uw dierbare is opgebaard. Hier verzamelen vrienden, familie en geliefden zich om troost te bieden aan elkaar, de mensen die het verliest dragen. Het is een moment van verbinding en gedeeld verdriet.

Tijdens het rouwbezoek worden vaak herinneringen opgehaald. Meestal mooie momenten, grappige momenten, die momenten die zo kenmerkend waren voor uw geliefde. Weet je nog toen? Het leven dat werd geleefd, vieren en herbeleven door het ophalen van herinneringen helpt vaak. Het geeft warmte en het accepteren en omarmen van het verlies wordt draaglijker.

Rouwbezoek /Condoleancebezoek

Met condoleancebezoek bedoelen we hoe familie en vrienden van de overledene hun medeleven delen. Het kan worden geuit door woorden of gebaren te uiten of het achterlaten van condoleancekaarten of natuurlijk door bezoek zelf. U bepaalt zelf wie u dichtbij u wilt hebben in deze moeilijke periode. Dat kan voor iedereen zijn of alleen voor de meest naaste familie en vrienden. Dit kunt u zelf aangeven.

Tips bij rouw of condoleancebezoek:

Tips bij rouw of condoleancebezoek:

  • Een aanraking van de overledene kan vaak opluchting geven en een aanwezige lading wegnemen.
  • Reserveer zeker ook een rouwbezoek voor uzelf om afscheid te nemen en in alle rust nog even samen te zijn en dingen te zeggen of benoemen.